INTRODUCTIE

Dit handboek is één van de outputs van het All-in-one 4HER/HOA project, uitgevoerd in de periode ‘december 2018 – juni 2021’ en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid. Het nationaal projectconsortium bestaat uit Beyond the Horizon ISSG vzw (BtH), University Colleges Leuven en Limburg (UCLL) en Papilio Projects. Co-creatie en uitwisseling heeft ook plaatsgevonden met transnationale partners: Turku University of Applied Sciences (Finland), LAB University of Applied Sciences (Finland), Lahti University of Applied Sciences (Finland), HIVA KU Leuven, VDAB en Economisch Huis Oostende.

Het handboek is bedoeld ter ondersteuning van organisaties die zich bezighouden met arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers en geeft uitleg over het ‘model voor versnelde integratie’ voor hoogopgeleide nieuwkomers dat tijdens het project werd ontwikkeld, getest en verbeterd. Het handboek introduceert tegelijk het digitale platform en de applicatie die het model operationaliseren.

Hoofdstuk 1 geeft een samenvatting van de eerste onderzoeksresultaten die als basis hebben gediend voor de ontwikkeling van het model.

Het “model voor versnelde integratie” wordt in zijn geheel geïntroduceerd in hoofdstuk 2. Het resultaat van dit model is een verbeterd en versneld integratieproces van HER’s en HOA’s. Hoewel het model gericht is op Hoogopgeleide Vluchtelingen (HER), is het ook toepasbaar op alle Hoogopgeleide Anderstaligen (HOA), en kan het gebruikt worden door alle organisaties die zich bezighouden met integratie (overheid, niet-gouvernementele organisaties, de academische wereld) en werkgevers.

Dit model beschouwt arbeidsmarktintegratie als één proces dat start vanaf de eerste dag van aankomst (zelfs daarvoor) en eindigt bij de volledige integratie op de werkplek. Het richt zich op het volledige traject en niet slechts op een deel van dit proces. Het ziet integratie niet als een eenrichtingsproces, en wil daarom alle actoren van integratie samenbrengen om zo de impact te vergroten. Anderzijds vindt dit model het wiel niet opnieuw uit, maar wil het de bestaande initiatieven en reeds gebaande paden vergemakkelijken, versnellen, en ze doen werken, door ze allemaal in één structuur onder te brengen. Zodat er op die manier een duidelijk overzicht ontstaat voor alle actoren die betrokken zijn bij integratie, zoals nieuwkomers, overheidsorganisaties, werkgevers en mentoren.

Het model plaatst de HER/HOA centraal en heeft tot doel hen zo snel mogelijk in verschillende talen te informeren over de te nemen stappen naar werk. Er is een overzichtelijk stappenplan en een aanduiding van de beschikbare trajecten in verschillende sectoren. Wie wil, kan op het geschikte moment in contact gebracht worden met ondersteunende actoren zoals een mentor of loopbaancoach. Maar het model gaat ook niet voorbij aan verbinding en communicatie. All-in-one 4HER/HOA wil immers alle actoren samenbrengen om de impact te vergroten en ‘versnelde integratie’ te laten werken. Het model wordt geoperationaliseerd door een digitaal platform en een gebruiksvriendelijke applicatie die in hoofdstuk 3 worden geïntroduceerd. Het model maakt ook gebruik van drie ondersteunende instrumenten om dit proces te vergemakkelijken en te versnellen. Het concept en de experimenten met elk instrument, en alsook de lessen die daaruit getrokken kunnen worden, worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.

  • Mentoring naar werk (hoofdstuk 4)
  • Loopbaancoaching (hoofdstuk 5)
  • Loopbaan netwerking (hoofdstuk 6)

Op basis van de testresultaten binnen het project presenteert het handboek ten slotte in hoofdstuk 7 enkele aanbevelingen aan organisaties (en hun medewerkers) die integratie ondersteunen, teneinde integratieproces van hoogopgeleide vluchtelingen en anderstaligen te vergemakkelijken.

De auteurs van dit handboek:

⁃ Fatih Yilmaz, Project manager & Onderzoeker, Beyond the Horizon ISSG vzw
⁃ Ilse Van den Berckt, Onderzoeker, University Colleges Leuven – Limburg (UCLL Hogeschool)
⁃ Hadewijch De Winter, Loopbaancoach, Papilio Projects

 

U kunt meer lezen en de PDF-versie downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

Loading...