INTRODUCTIE

Gewelddadige radicalisering (jihad, extreemrechts, antisemitisme, enzovoort) en polarisering zijn twee grote maatschappelijke uitdagingen die het sociale weefsel van Europa verscheuren. Radicalen zetten aan tot baldadige actie door de status quo te kaderen als “onrechtvaardig”, “uitbuiting”, “onderdrukking”, of “ketters”. (Hafez, 2015), terwijl polarisering in de tegenovergestelde richting werkt en de samenleving aanspoort om geen genade te tonen voor andersdenkenden en onderlinge verschillen. In het algemeen voeden de twee elkaar symbiotisch en katalyseren ze de confrontatie.

Daartegenover hebben voorstanders van de secularisatietheorie, die lange tijd hebben beweerd dat religies definitief zouden verdwijnen in hun strijd tegen moderniseringsprocessen, bewezen het bij het verkeerde eind te hebben in hun veronderstelling. Vooral het turbulente Midden-Oosten en Europa van het laatste decennium hebben duidelijk aangetoond dat religies niet verdwijnen, maar blijven bestaan, veranderen en zich aanpassen om hun belangrijke plaats onder hun volgelingen te behouden.  

Tegen deze achtergrond werd het EDUC8 to Build Resilience Project of kortweg EDUC8 geconcipieerd om religieus/levensbeschouwelijk onderwijs en dus levensbeschouwing aan te wenden om de nefaste effecten van radicalisering en polarisering tegen te gaan. Deze beleidsnota wil een frisse kijk bieden op het verband tussen religie/levensbeschouwing, radicalisering en polarisering, en wil EDUC8 aanbieden als een instrument dat kan worden ingezet in de strijd tegen deze twee maatschappelijke uitdagingen.

U kunt meer lezen en de PDF-versie downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

Loading...